הלכה יומית – כ' באב תש"פ

הלכה יומית – כ' באב תש"פ

 🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

הלכות

א. ילד שעדיין לא הגיע לגיל 13 ויום אחד אינו יכול להשלים מנין.

ב. אם אין מנין של אנשים גדולים אסור לומר קדיש ומי שאומר קדיש בלי עשרה אנשים אסור לענות אחריו אמן.

הלכה יומית