הלכה יומית – יט' באב תש"פ

הלכה יומית – יט' באב תש"פ

 🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

הלכות

א. כאשר רוצים לפתוח דלת נעולה צריך להביא מפתח, אך אם אין אנו מוצאים את המפתח צריך להביא פטיש חזק ולשבור את המנעול. הזוהר הקדוש כותב שכאשר עם ישראל אומר קדיש הם שוברים את המנעולים שיש בעולמות עליונים ומגיעים עד ה'.

ב. כדי לומר קדיש צריך מנין והיינו שיהיו עשרה גברים מעל גיל 13.

הלכה יומית