הלכה יומית – יח' באב תש"פ

הלכה יומית – יח' באב תש"פ

 🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

הלכות

א. מה אנשים לא עושים בשביל פרנסה עובדים שעות על גבי שעות, לומדים שנים ועוד, וכאשר מגיעים לברכת המזון שזוהי הברכה הגדולה לפרנסה טובה, הם ממהרים ומפסידים את הברכה.

ב. בשעה שאתה מברך יש חובה לשמוע את הברכה. לכן אם עד עכשיו ברכת בלחש גמור מעתה תשנה זאת ותרים טיפה את הקול כדי שתשמע את עצמך אומר מילה מילה מברכת המזון.

הלכה יומית