הלכה יומית – יז' באב תש"פ

הלכה יומית – יז' באב תש"פ

🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

הלכות

א. אין עונים אמן באמצע ברכת המזון עד שמגיע לקטע של הרחמן.

ב. הבן איש חי כותב: ברכת המזון ותפילת העמידה דינם שווה ואין הפרש ביניהם כי אם בזה שהתפילה היא בעמידה וברכת המזון בישיבה. על כן לא ניתן ליצר הרע לגרום לנו להתעסק בכל מיני דברים בעת ברכת המזון.

הלכה יומית