הלכה יומית – יב' באב תש"פ

הלכה יומית – יב' באב תש"פ

🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

 

הלכות

א. אסור לדבר אחד בפה ואחד בלב. לכן אם אנו מבטיחים לתת מתנה למישהו או לעשות עבורו דבר מסוים, עלינו להבטיח בלב שלם ולא רק כדי לשכנע אותו שיעשה את רצוננו או שמבטיח מפני הכבוד שרוצה שיכבדו אותו אך בלבו אין מתכוין לתת.

ב. כמו כן פעמים כאשר הבנות הגדולות רוצות שאחיהן הקטנים יסדרו את החדר והן נתקלות בסירוב הן מבטיחות לקטנים הבטחות שוא וזה איסור גמור.

הלכה יומית