הלכה יומית – טז' באב תש"פ

הלכה יומית – טז' באב תש"פ

🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

 

הלכות

א. ברכת המזון מברכים בישיבה, לא בעמידה ולא בהליכה.

ב. אסור לדבר בשעה שמברך ברכת המזון, לא רומז בידיים לא קורץ בעיניים ולא מפנה את השולחן.

הלכה יומית