הלכה יומית – ט"ו באב תש"פ

הלכה יומית – ט"ו באב תש"פ

🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

 

הלכות

א. יש אנשים הקמים ומתעסקים בכל מיני דברים קודם שמברכין ברכת המזון ואחר כך שוכחים לברך. לכן לא כדאי להתעסק בשום דבר קודם שיברך.

ב. אם מישהו הלך ממקומו קודם שבירך ברכת המזון. אם הלך במזיד והיינו בכוונה, עליו לחזור למקומו כדי לברך ברכת המזון. ואם הלך בטעות בלי כוונה יכול לברך במקום שנזכר.

הלכה יומית