הלכה יומית – ד' באב תש"פ

הלכה יומית – ד' באב תש"פ

🎩 הלכה יומית מאת הרב דניאל משיח 🎩

🌍 כל השונה ב' הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא 🌍

לעילוי נשמת: שמעון שי בן שולמית
לעילוי נשמת: מרת רחל בת אסתר ואברהם
לעילוי נשמת: שמעון בן רחל ועובדיה

 

הלכות

א. עדיף שלא לקלל אפילו גוים, אך אם אותם גוים עושים צרות לעם ישראל, מותר לקללו.

ב. אם שמעת מישהו מקלל אחרים, תאמר בלחש דברי ברכה על אותם אנשים. כגון אם שמעת מישהו אומר על אדם מסוים שימות חלילה. תאמר בלחש שיזכה לחיים ארוכים.

הלכה יומית