דברי תורה מאמר 1

הקב"ה ברא את האדם בתוך חברת בני אדם ,כי אם בלעדי כך הוא לא יכול להגיע לשלמותו,אל תכליתו .
פעמים רבות ,עיקר האדם נתקל האדם בבקשת עזרה, בבקשת עשית חסד, בבקשת טובה, מאת רעהו .
יכול להיות שאדם מבקש בהשאלה איזה חפץ .זה יכול להיות אדם שמבקש את רכבו של השני :התוכל להסיע אותי לאיזה למקום ?
ויש פעמים שאדם חושב מה אני פרייאר ? למה לי לעשות חסד לשני .
העיקר לדאוג לי לעצמי ,מה אכפת לי מאחרים ?
רבותי היקרים ,אני רוצה לומר לכם חידוש גדול ,חידוש מדהים ,דבר נפלא לחיים.
מה קורה אם יבאו איזה אדם ויבקש מאיתנו :התוכל להסיע אותי ברכבך לאיזה מקום פלוני אני אפצה אותך באלף דולר ?
האם נסכים או לא נסכים ?
בוודאי שנסכים !,בחפץ לב ,אם כל הלב והנשמה ,
אני רוצה לחדש לכם רבותי, שעשיית חסד זה דבר עצום יותר מכל הון שבעולם ,יותר מאלף דולרים , ויותר מאלפיים דולרים ,
אין ערוך ,ואין שיעור, לעשיית חסד ,וכן דבריו של החפץ חיים רבן של כל בני הגולה .
אומר לנו החפץ חיים כשמידת הדין מתוחה בעולם, בכל יום ויום מתחדשות בעיות וצרות, מה יעשה אדם וינצל, מה יעשה אדם וישמר ?
אדם יחזיק במידת החסד ,ידבוק במידת החסד וכשם שאדם נוהג חסד למטה ,אדם איש לרעהו ,
ככה משמים יורד עליו מידת החסד העליונה במילים אחרות אם אנו רוצים שמירה אם אנו רוצים עצה להינצל מכל מיני ייסורים ומראין בישין כל מיני צרות ובעיות .
עלינו להידבק במידת החסד .
עלינו לעשות חסד עם הלב ועם כל הנשמה .
רבותי ,כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים.
אם אנו זוכים בעולם הזה לרחם על בני אדם ולעשות טוב אחד לשני ,כנגד זה בורא עולם מרחם עלינו ונוהג איתנו לפנים משורת הדין .
נחזור לעניין ,אספר לכם סיפור שארע לפני זמן קצר ,מעשה ביהודי בעיר מונטריאול שבקנדה ,
כל יום שישי לפני כניסת שבת הוא היה נוהג להחנות את רכבו סמוך לבית הכנסת,
על מנת שבמוצאי שבת יוכל לחזור מהרה לביתו .
והינה באחד הפעמים כאשר הוא חונה את רכבו סמוך לבית הכנסת ,ניגש אליו גבאי ששימש גם כאיש הצלה ובפיו בקשה .
האם תוכל להלוות לי את מפתחות רכבך ?השבת אין לי רכב ואם חלילה יהיה קריאת הצלה אני רוצה להשתמש ברכבך על מנת להציל בן אדם כל מציל אדם מישראל כאילו הציל עולם ומלואו .
אותו אדם היסס בתחילה הרכב שלו חדש אבל לאחר מיכן הסכים .
הוא ידע מהי מעלת החסד .מה היא המעלה לעשות טוב ליהודי,מה היא המעלה להציל נפש מישראל, והנה כשהם נכנסים מתחילים התפילה לפני קבלת השבת ,אותו גבאי ,שהוא איש הצלה, מקבל אזעקה במכשיר הקשר ,הוא יוצא מבה"כ במהירות, הוא נכנס לרכב ,הוא טס במהירות ,ומגיע לאותו מקום .וברוך השם זכה להציל נפש מישראל .
אותו יהודי שהשאיל את רכבו שמח! שמח מאוד :הנה בזכות החסד שעשיתי זכיתי להציל נפש מישראל .
אך רבותי ,הוא לא ידע כמה חסד גדול הוא עשה .
והנה בתום התפילה ,אותו יהודי בא לרכב חזר לביתו כאשר הוא מגיע לביתו התברר הנס הגדול .
התברר שאחר שהוא יצא מביתו והגיע לבית הכנסת כמה דקות לפני קבלת שבת בתו בלעה חרוז גדול החרוז נתקע בגרונה היא נחנקה התחילה להשתעל לאבד חמצן האימא נכנסה להיסטריה ומיהרה להתקשר לאיש הצלה .והנה האימא רואה שהאיש הצלה הגיע עם רכבו של בעלה וברוך השם הצליח להציל את הבת ברגע ה-99 לפני הסוף הנמהר.
רבותי ,אותו יהודי הגיע הביתה ,ואז הוא ראה שלמעשה החסד שהוא עשה למי היה החסד שהוא עשה? היה לעצמו ,
להציל את בתו.
כאשר אנחנו ניתקל בפניה בעזרה ,עשיית חסד ,נזכור שאנו לא פראיירים!
כל העושה חסד עושה לעצמו חסד .
יהודים יקרים שנזכה לעשות חסד איש לרעהו !
תזכו למצוות .

מזמור